Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi

Diposting pada
Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi

Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi – Pembahasan meliputi pengertian Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi, syarat-syarat menjadi anggota majlis syura, hak dan kewajiban majlis syura, serta hikmah adanya majlis syura.

Pengertian Majlis Syura

Menurut bahasa, majelis syura artinya tempat musyawarah. Menurut istilah, artinya: lembaga permusyawaratan atau badan yang ditugasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

Artinya: “…Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (Asy-syura: 38).

Pada masa Rasullah SAW Majlis Syura belum ada, tetapi belia selalu memberikan contoh-contoh dan teladan kepada para sahabat dan rakyat untuk selalu bermusyawarah dalam menghadapi segala permasalahan.

Baik permsalahan umum maupun permasalahan agama.

Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi

Pengertian Ahlul Halli Wal Aqdi

Ahlul Halli wal Aqdi adalah wakil rakyat yang menjadi anggota majlis permusyawaratan. Muncul Imam Fahrudin Al Razi, ahlul Hali wal Aqdi ialah para ‘alim ulama dan kaum cendekiawan yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka, dengan demikian, syarat menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah:

 • Mereka harus terdiri dari para ilmuwan
 • Mereka dipilih oleh rakyat atau memperoleh kepercayaan dari rakyat.
Syarat-syarat Menjadi Majlis Syura

Untuk menjadi anggota majlis syura seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

 • Mempunyai kepribadian yang jujur, adil dan penuh tanggung jawab.
 • Memmiliki ilmu pengetahuan yang luas sesuai dengan bidang keahliannya.
 • Bertaqwa kepada Allah SWT.
 • Memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta teguh dalam berpendidikan meskipun resikonya besar. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

Artinya: “Katakan yang benar meskipun pahit” (H.R. Ibnu Hibban).

 • Bersifat istiqamah.
 • Merakyat, artinya senantiasa peka dan peduli terhadap kepentingan rakyat.
 • Berjiwa ikhlas, dinamis, dan kreatif.
 • Dipilih oleh rakyat sesuai asas demokrasi.
Hak dan Kewajiban Majlis Syuro

Berikut ini disajikan beberapa hak dan kewajiban majlis syura sebagai lembaga tertinggi negara yaitu:

 • Memilih, mengangkat dan memberhentikan Khalifah.
 • Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan Khalifah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat.
 • Membuat Undang-undang bersama Khalifah demi memantapkan pelaksanaan hukum Allah SWT.
 •  Menetapkan garis-garis program negara yang akan dilaksanakan Khalifah.
 • Menetapkan anggaran belanja negara.
 • Menghadiri sidang majlis syura setiap saat persidangan.
Hikmad Adanya Majlis Syura

Hikmah majlis syura ialah: Menuju perintah Allah dan meniru Rasulullah dan berusyawarah, melahirkan tanggung jawab bersama, melahirkan keputusan yang terbaik, menghindari perselisihan, memilih pemimpin yang terbaik, memberikan pendidikan politik, menjalin hubungan dengan sesama manusia yang harmonis, menciptakan persatuan, keadilan dan kerukunan. Semua itu dilandasi nilai spiritual yang tinggi.

Materi Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi bersumber dari:

MGMP Jateng dan DIY, FIQIH, untuk Madrasah Aliyah, Kelas XII Semester 1

Untuk mencari pembahasan lainnya mengenai Majlis Syura dan Ahli Walli Wal Aqdi dipersilahkan untuk mencarinya di Google.

Demikianlah pembahasan mengenai “Majlis Syura dan Ahlul Walli Wal Aqdi” yang dapat serba makalah sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih banyak dan mohon maaf.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *