Serba Makalah

Hak Hipotik Pasal 1162 KUHPerdata, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan […]

Hak Gadai Pasal 1150 KUHPerdata, yang dimaksud Hak Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang […]

Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Sebagian Pada kesempatan kali ini serba-makalah akan menyajikan contoh surat perjanjian penyerahan tanah sebagian. Dalam pembuatan […]

Surat Perjanjian Penyelesaian Sewa Guna Pada kesempatan kali ini serba-makalah akan menyajikan contoh surat perjanjian penyelesaian sewa guna. Dalam pembuatan […]

Asal Mula Kata Tashawwuf Berikut serba-makalah akan menyajikan asal mula kata tashawwuf. Di bawah penjelasannya. Bila kita mengkaji asal kata […]

Pasal Penipuan 378 KUHP serba-makalah akan menyajikan Pasal Penipuan 378 KUHP, berikut penjelasannya. Berikut bunyi Pasal Penipuan 387 KUHP: “Barangsiapa […]

Surat Perjanjian Pengosongan Pada kesempatan kali ini serba-makalah akan menyajikan contoh surat perjanjian pengosongan. Dalam pembuatan surat perjanjian pengosongan harus […]